FANDOM


Lekcja – trwające 45 minut zdarzenie, podczas którego nauczyciel przekazuje swoją ograniczoną wiedzę uczniom. Najczęściej zapominaliby 99% tego, co powiedział, a po kilku lekcjach on nie miałby o czym rozmawiać, jednak jakiś geniusz wymyślił zeszyty i podręczniki. Właściwie wykluczają one rolę nauczycieli w procesie nauczania, ale komuś płacić przecież trzeba.

IlośćEdytuj

Zwykle lekcji jest od 6 do 8 dziennie, choć zdarzają się wartości skrajne, takie jak 3 lub nawet 10. Częściej oczywiście wartości skrajne są większe niż norma. Niektórzy uczniowie potrafią skrócić sobie liczbę lekcji za pomocą specjalnej umiejętności lub nawet wyeliminować ich ilość do zera.

PrzetrwanieEdytuj

Lekcje można przetrwać na kilka sposobów:

  • przesypiając je – dostępne tylko dla uczniów z tylnych rzędów;
  • słuchając nauczyciela – tylko dla kujonów lub w przypadku, gdy temat jest ciekawy, czyli prawie nigdy;
  • wyjchodząc z klasy – ryzykujemy wtedy interwencją u rodziców, a w efekcie szlabanem;